Badania

Prowadzimy badania w firmach

W celu pozyskania jak największej ilości informacji wspieramy naszych klientów w diagnozie i badaniach prowadzonych w firmach, placówkach zewnętrznych, filiach, sklepach, punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, sklepach internetowych, biurach obsługi klienta, działach reklamacji.

Prowadzimy również badania ankietowe, mające na celu badanie opinii pracowników, klientów, dostawców o firmie i jej produktach.

Do naszej oferty badań należą:

  1. Badania Osobowości Zawodowej Facet5 z feedbackiem
  2. Badania profili osobowościowych Facet5 grup pracowniczych, np.: menedżerów, handlowców, doradców, spedytorów, pracowników działów reklamacji i obsługi klienta
  3. Badania fokusowe na grupach pracowników w siedzibie firmy lub fokusowniach zewnętrznych
  4. Badania fokusowe na grupach klientów/potencjalnych klientów
  5. Badania ankietowe
  6. Badania tajemniczego klienta
  7. Badania sondażowe telefoniczne
  8. Wywiady terenowe
  9. Badania satysfakcji pracowników
  10. Badania kultury organizacji