Facet5

Badania Osobowości Zawodowej FACET5

AMS Prestige jest certyfikowanym partnerem Badania Osobowości Zawodowej FACET5. Prowadzimy badania osobowości w wielu polskich firmach. Na bazie badań przygotowujemy procesy rozwojowe dla kadry.

Dzięki wiedzy o osobowościach pracowników i preferencjach dotyczących pracy jesteśmy w stanie pomóc podnosić efektywność działań podejmowanych przez pracowników, co bezpośrednio przyczynia się do wzrostu wyników finansowych.

Testem osobowości zawodowej przebadano już ponad 100 000 pracowników na całym świecie. 

Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy zainteresowane przeprowadzeniem badań osobowości zawodowej.