Studia komercyjne

Współpracujemy z Collegium da Vinci w Poznaniu

Collegium Da Vinci to uczelnia poznańska, założona w 1996 roku jako Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, której pomysłodawcą oraz założycielem jest Piotr Voelkel – twórca firmy VOX. Swoją dzisiejszą nazwę uczelnia nosi od 2014 roku. W 2021 Collegium da Vinci obchodzi więc 25-lecie swojego istnienia.

Stworzyliśmy dla uczelni wyjątkowy program studiów EMBA – Executive MBA lecz nasza współpraca została rozszerzona do prowadzenia lokalnych studiów podyplomowych. Dzięki partnerstwu z Collegium da Vinci możemy prowadzić programy rozwojowe dla pracowników firm na prawach studiów podyplomowych.

Program warsztatów rozwojowych w projekcie zamkniętym dla firmy obejmuje 162 godziny zajęć podzielonych na:

 1. Część warsztatową, w której trenerzy AMS Prestige prowadzą zajęcia warsztatowe,
 2. Część Projektową, w której uczestnicy warsztatów prowadzą już konkretne projekty w swojej firmie, wykorzystując zdobytą wiedzę.

Certyfikaty i Świadectwa

Po ukończeniu wszystkich zajęć objętych programem warsztatów rozwojowych i projektów prowadzonych w ramach tego programu uczestnicy otrzymują wiele certyfikatów, świadectw i licencji, związanych z obranym kierunkiem.

 1. Certyfikat Ukończenia Warsztatów Rozwojowych AMS Prestige
 2. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Collegium da Vinci
 3. Certyfikację AGILE
 4. Certyfikację PRINCE2
 5. Certyfikację Badania Osobowości zawodowej FACET5

Kierunki Studiów podyplomowych

Możemy stworzyć każdy, dedykowany kierunek studiów podyplomowych.
 1. Po dogłębnej analizie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa nasi eksperci tworzą program warsztatów.
 2. Po akceptacji władz przedsiębiorstwa oraz Collegium da Vinci przystępujemy do organizowania toku studiów.
 3. Ustalamy harmonogram, kadrę dydaktyczną, trenerów i konsultantów i przystępujemy do realizacji programu.
 4. Warsztaty mogą odbywać się w weekendy (tak jak studia podyplomowe) lub w dni tygodnia (jeżeli takie jest życzenie przedsiębiorstwa)